správy

Porucha miniatúrneho ložiska

2019-03-21
Miniatúrne guľkové ložiská s hlbokými drážkami pri poruche približne 40% sú prach, nečistoty, nečistoty a znečistenie spôsobené koróziou. Kontaminácia je zvyčajne spôsobená nesprávnym používaním a nepriaznivým prostredím, ktoré spôsobí vznik krútiaceho momentu a hluku. Miniatúrnemu zlyhaniu ložiska vyplývajúcemu zo životného prostredia a znečistenia je možné predísť, ale aj jednoduchým pozorovaním voľným okom možno určiť príčinu tohto zlyhania. Pokiaľ je použitie a inštalácia rozumnej erózie miniatúrnych ložísk jednoduchá. Erózne vlastnosti sú ponechané na obežnej dráhe miniatúrneho ložiskového krúžku nárazovým zaťažením alebo nesprávnou montážou zahĺbenia. K erózii dochádza spravidla vtedy, keď zaťaženie prekročí hranicu výnosu. Ak nie je správne nainštalovaný tak, že zaťaženie cez miniatúrny ložiskový krúžok môže erodovať. Mikro-vtlačenie na ložiskových krúžkoch vytvorí hluk, vibrácie a dodatočný krútiaci moment.